List do p. Premiera

Jastrzębie- Zdrój 19.04 2019r.

Szanowny Panie Premierze.

Zaniepokojeni zaistniałą sytuacją, my nauczyciele Publicznego Przedszkola nr 19 występujemy w obronie polskiej edukacji, bez barw politycznych. Nie akceptujemy zmian w oświacie, na które nie mamy realnego wpływu mimo, że dotyczą również nas.
Zarówno nauczyciele jak i rodzice zostali pominięci w dyskusji na temat kształtu polskiej edukacji. Jesteśmy również zaniepokojeni obniżeniem prestiżu zawodu nauczyciela i rangi wykształcenia w Polsce.
Nasi wychowankowie od 2 tygodni pozostają pod opieką rodziców bez dostępu do zajęć przedszkolnych. Brak opieki dezorganizuje życie rodziców. W tej sytuacji domagamy się podjęcia działań w sprawie rozwiązania istniejącego kryzysu.

Nauczyciele Publicznego Przedszkola nr 19