KORONAWIRUS W POLSCE

26 marca 2020

DZIEŃ DOBRY

Na prawidłowe funkcjonowanie placówki ma wpływ wiele czynników. Jest to przede wszystkim praca całego zespołu, ale również pomoc i wsparcie rodziców. Bardzo dziękuję wszystkim za wspólną tygodniową pracę, tym bardziej jeżeli dostarczyła dzieciom dużo radości i wspólnej zabawy. To dla nas wszystkich nowa sytuacja. Jesteśmy z Państwem na bieżąco w kontakcie poprzez stronę internetową przedszkola  oraz telefonicznie.  Prosimy o informacje zwrotne, uwagi i sugestie. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia.

/nr telefonu do przedszkola 32 47 17 859/.

Możliwy jest też kontakt  e-mali pp19.jastrzebie@gmail.com.

Dyrektor Elżbieta Adamowicz


19 marca 2020

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa została podjęta decyzja o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. W placówkach, zarówno publicznych jak i niepublicznych, w dniach 12-25 marca nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne.

  • Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym oraz opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?

Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A, ani zaświadczenie płatnika składek Z-3b.