INFORMACJA

Szanowni Państwo.
Informujemy, że od dnia 18 maja 2020 do 5 czerwca 2020 za zgodą Organu Prowadzącego zajęcia w przedszkolu zostały zawieszone. W tym czasie nauczyciele nadal będą prowadzić zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.
O funkcjonowaniu placówki w kolejnych dniach będziemy informować Państwa na bieżąco. Rodzice mogą dalej korzystać z zasiłku opiekuńczego.

Pozdrawiam

Elżbieta Adamowicz
dyrektor Publicznego Przedszkola nr 19