RODZICE DZIECI 6–LETNICH

Proszę zgłosić się lub skontaktować z sekretariatem szkoły, do której dziecko będzie uczęszczało od września. Należy wypełnić i złożyć

KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY”