Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w Publicznym Przedszkolu nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju

Podobny obraz

Zajęcia poranne

6.30-8.00

Schodzenie się dzieci, kontakty – rozmowy okolicznościowe i indywidualne zaplanowane oraz wynikające z potrzeby dzieciWłasna aktywność dzieci,

 • swobodne zabawy w kącikach zainteresowań
 • praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym
 • zabawy integracyjne

8.00-8.30

 • ćwiczenia poranne
 • zabawy ruchowe i muzyczno-ruchowe

Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności porządkowe

8.30-9.00

Śniadanie

Zajęcia dopołudniowe

9.00-10.15

Realizacja zadań edukacyjnych w oparciu o program wychowania przedszkolnego w tym:

 • dydaktycznych
 • umuzykalniających
 • tanecznych
 • rytmicznych
 • gimnastycznych
 • teatralnych
 • językowych
 • logopedycznych

10.15-11.30

Zabawy i gry sportowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, spacery, wycieczki.Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, czynności porządkowe

11.30-12.15

Obiad

Zajęcia popołudniowe

 

12.15-14.00

12.15-13.30

Grupy młodsze:

 • odpoczynek poobiedni
 • kwadrans na czytaną bajkę

Grupy starsze:

 • relaksacja przy muzyce, słuchanie literatury czytanej
 • gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne
 • ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych
 • zabawy podejmowane z inicjatywy dziecięcej praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych
 • zabawy w kącikach zainteresowań i zabawy tematyczne
 • zabawy w terenie

13.30-14.00

14.00-14.30

Grupy starsze:Przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe i higienicznePodwieczorek

Grupy młodsze:

Przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe i higieniczne

Podwieczorek

14.00-16.30

14.30-16.30

Grupy starsze:Grupy młodsze:Rozchodzenie się dzieci, kontakty indywidualne zaplanowane oraz wynikające z potrzeb dzieci.

Kontynuacja działalności edukacyjnej:

 • praca wyrównawcza, indywidualna z dziećmi
 • zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci
 • zajęcia w małych zespołach/gry i zabawy stolikowe/
 • omówienie z dziećmi wydarzeń dnia

W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb (sytuacje o których mowa to: wycieczki, imprezy okolicznościowe)

Podobny obraz