INFORMACJA DOTYCZĄCA DYŻURU WAKACYJNEGO 2020R

DYREKTOR PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 19 INFORMUJE,
ŻE DYŻUR WAKACYJNY PEŁNIĄ:

LIPIEC – PP19

SIERPIEŃ – PP15

DO 22 CZERWCA /PONIEDZIAŁEK/ PROSIMY RODZICÓW
O KONTAKT Z PRZEDSZKOLEM W SPRAWIE DYŻURU.

INFORMUJĘ, ŻE SPRAWOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W OKRESIE DYŻURU WAKACYJNEGO ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W WARUNKACH ŚCISŁEGO REŻIMU SANITARNEGO. DO PRZEDSZKOLA PRZYJMOWANE BEDĄ WYŁĄCZNIE DZIECI RODZICÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYTYCZNE ZAWARTE W PROCEDURZE.